Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski im. Leszka Grajka w Swarzędzu                 Facebook_Swarzędz   FaceBook_Kobylnica  YouTube_WTZ  Skype_WTZ
style="border: 2px solid ; width: 32px; height: 32px;" alt="Skype_WTZ" src="images/ikonskype.jpg">


Sprawozdanie      Statut       Zarząd      KRS       RODO  

PRACOWNIA
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Głównym celem terapii w ramach pracowni jest wyposażanie uczestników w wiedzę
i umiejętności z zakresu kompetencji społecznych, komunikacyjnych oraz funkcjonowania osobistego i społecznego.komunikacji spolecznej1
Podczas zajęć w pracowni:
•    Rozwijamy umiejętność komunikowania się
     (również w sposób alternatywny)
•    Piszemy artykuły i relacje z wydarzeń
     oraz funkcjonowania WTZ
•    Troszczymy się  o dobry wizerunek, akceptację i
     życzliwość wobec działań WTZ, poprzez
     prowadzenie fanpage’a WTZ na Facebooku
•    Zdobywamy wiedzę na temat prawidłowych postaw
     i zachowań społecznych (szczególnie w miejscach
     publicznych)
•    Troszczymy się o budowanie i podtrzymywanie
     dobrych relacji wewnątrz WTZ
•    Uczymy się w jaki sposób rozwiązywać konflikty
•    Organizujemy wydarzenia i spotkania integracyjne
•    Utrzymujemy kontakt ze środowiskiem lokalnym
     oraz mediami poruszającymi tematykę osób
     z niepełnosprawnościami, np. czasopismem
     „Filantrop” i „WóTeZet”
•    Wspólnie pracujemy, wykonując między innymi
     świece ozdobne

Pracownia Kompunikacji Społecznej 

Kontakt

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ DZIECI SPECJALNEJ TROSKI im. Leszka Grajka w Swarzędzu

Adres :      os. Kościuszkowców 13
                   62-020 Swarzędz

E-mail :      spdst@wp.pl

Telefon :    tel. (+48.61) 651 52 86            
                  fax. (+48.61) 651 88 68
                  tel. 604 45 46 75

NIP 777-22-15-371
REGON 631081837
KRS 0000021128
nr konta: 53 1020 4027 0000 1502 0358 4836